Fundusze Europejskie

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Firma „ELKOMPLEX” ANDRZEJ JARZĄBKOWSKI, pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.: „Odbudowa potencjału firmy poprzez rozszerzenie oferty usługowej i wprowadzenie rozwiązań proekologicznych”, współfinansowany w ramach Programu RPO WP 2014-2020

Numer umowy: UDA-IMP.02.2022/236

Celem projektu jest rozszerzenie działalności o nową usługę w postaci nieoferowanych do tej pory w menu „świeżo wyciskanych soków”.

Bezpośrednim efektem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowej usługi.

Wartość projektu:  176 926,72 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 106 156,03 PLN

Zobacz również